„Polski Ład: Ulgi i zachęty podatkowe, wsparcie działalności B+R+I oraz przedsięwzięć inwestycyjnych” – to temat bezpłatnego spotkania organizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu oraz KPMG Poland.

 
Podczas spotkania zostaną poruszone m.in. takie tematy jak:
???? Ulga na działalność B+R
???? Preferencyjne opodatkowanie IP Box
???? Polska Strefa Inwestycji (+ grant rządowy)
???? Ulga na innowacyjnych pracowników
???? Ulga na prototypy (wdrożeniowa)
???? Ulga na robotyzację
???? Ulga na ekspansję (promocję)
???? Ulga na działania CSR
???? UE 2021-2027: nowe możliwości dotacyjne w ramach funduszy unijnych
???? Krajowy Plan Odbudowy

Zgłoszenia za pośrednictwem formularza online przyjmowane są do 6 czerwca do g.12:00.
Link do rejestracji znajdziecie tutaj: https://bit.ly/3MUc8ix

LinkedIn Wydarzenie promujące ulgi i dotacje dla przedsiębiorstw Opole