W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 11.03.2019r. na wykonanie zadania:  

Zakup i dostawa laptopów na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”.

przedmiotowe zadanie powierza się

 

Czytaj więcej...

W związku z realizacją zadania p.n.:
Usługa ochrony mienia z terenem należącym do Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu Sp. z o.o.
Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty.

Czytaj więcej...

W związku z realizacją zadania p.n.: 
Zakup, dostawa i montaż elektronicznego systemu obsługi sal konferencyjnych na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”
Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty.

Czytaj więcej...

Zamawiający publikuje pytania i odpowiedzi

Dotyczy: dot. postępowania przetargowego p.n.: „Świadczenie usług w zakresie stałego utrzymania czystości w obiektach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. (sprzątanie pomieszczeń biurowych, kuchni, klatek schodowych, korytarzy, toalet) wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych, oraz utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingu”.

Czytaj więcej...

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Prawa, informuje o zmianie terminu składania ofert.

Dotyczy: dot. postępowania przetargowego p.n.: „Świadczenie usług w zakresie stałego utrzymania czystości w obiektach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. (sprzątanie pomieszczeń biurowych, kuchni, klatek schodowych, korytarzy, toalet) wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych, oraz utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingu”.

Czytaj więcej...

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu wspólnie z Energetyką Cieplną Opolszczyzny ECO SA zaprasza do udziału w II edycji konkursu na najlepszy pomysł biznesowy w dziedzinie energetyki - Warm up Your Business.
Rekrutacja trwa do 12 kwietnia, a szczegóły dostępne na: www.warmupbiznes.pl.

Czytaj więcej...

W związku z realizacją zadania p.n.: Zakup i dostawa oprogramowania do inżynierii odwrotnej na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”- Zamawiający publikuje zbiorcze zestawienie ofert.

 

Czytaj więcej...

Czy szukasz miejsca, w którym możesz nie tylko wykorzystywać swoje umiejętności, ale także je rozwijać i zdobywać nowe kompetencje?
Czy chcesz współtworzyć dynamicznie rozwijającą się strukturę organizacyjną, a jednocześnie być częścią młodego i kreatywnego zespołu?
Jeśli na oba pytania odpowiedziałeś twierdząco, zachęcamy do aplikowania na staż w Inkubatorze przedsiębiorczości PNT w Opolu.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w postępowaniu p.n.:

„Świadczenie usług w zakresie stałego utrzymania czystości  w obiektach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. (sprzątanie pomieszczeń biurowych, kuchni, klatek schodowych, korytarzy, toalet) wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych, oraz utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingu”.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w postępowaniu:

Zakup, dostawa i montaż elektronicznego systemu obsługi sal konferencyjnych na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w postępowaniu:

Zakup i dostawa laptopów na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”

Czytaj więcej...

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym.
Przedmiotem zamówienia jest Usługa ochrony mienia z terenem należącym do Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu Sp. z o.o.

 

Czytaj więcej...

Odpowiedzi na pytanie dot. postępowania: Zakup i dostawa oprogramowania do inżynierii odwrotnej na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”

Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania do postępowania.

Czytaj więcej...

Zakup i dostawa oprogramowania do inżynierii odwrotnej na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego 01/2019. "Dostawa i montaż akcesoriów wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w budynku Wysokich Technologii IT i Centrum Projektowania Inżynierskiego wraz z Centrum Przetwarzania Danych w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z o.o. "

Czytaj więcej...

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż akcesoriów wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w budynku Wysokich Technologii IT i Centrum Projektowania Inżynierskiego wraz z Centrum Przetwarzania Danych w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z o.o. 

Czytaj więcej...

W dniu 19 grudnia 2018 r. w Opolu odbędzie się konferencja ,,IT Meetup - Opole #1", której głównym gospodarzem jest Miasto Opole, a organizatorem jest Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o.o., przy współpracy z portalem internetowym Cyfrowa Ekonomia. W związku z planowanym otwarciem Budynku Wysokich Technologii IT, zaprosiliśmy prelegentów...

Czytaj więcej...

Innowacyjne torebki, wyszukiwarka sklepów otwartych w niedzielę, a także 3-wymiarowe domki dla... mrówek. Między innymi z takimi pomysłami będziemy mogli zapoznać się na kolejnej, 34. edycji Startup Mixera.

 

 

Czytaj więcej...

Park Naukowo – Technologiczny w Opolu sp. z o.o. realizuje pierwsze w województwie opolskim Centrum Przetwarzania Danych w standardzie Rated 3.

Poszukujemy nowego członka załogi PNT w Opolu na stanowisko:

Specjalista ds. utrzymania Data Center

Czytaj więcej...

Zawiadamiam, że w wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym wpłynęły 3 oferty spełniające wymagania zamawiającego. Przedmiotowe zadanie powierzam:
MDgroup Marta Hain
Kuniów 17B,
46-200 Kluczbork

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,
zapraszamy do przedstawienia oferty, w ramach realizowanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o. o. projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji...

Czytaj więcej...

W związku z prowadzonym przetargiem publikujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu p.n. Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych.

Czytaj więcej...

W związku z realizacją zadania p.n.: Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych zamawiający publikuje zbiorcze zestawienie ofert.

Oznaczenie sprawy 6/PNT/2018
598353-N--2018

Czytaj więcej...

W związku z ogłoszeniem nr 598353-N-2018 „Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych" Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o. o. w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 16.08.2018 r. sprostowania, Zamawiający informuje o zmianie terminu zakończenia postępowania.

Czytaj więcej...

W związku z ogłoszeniem nr 598353-N-2018 „Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych" Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o. o. informuje:

Na podstawie art. 38 ust.4 Prawa Zamawiający informuje o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z opublikowanym plikiem.

Czytaj więcej...

W związku z ogłoszeniem nr 598353-N-2018 „Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych" Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o. o.

Zamawiający publikuje odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania:

Plik do pobrania

W związku z ogłoszeniem nr 598353-N-2018 „Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych" Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o. o. informuje:

Na podstawie art. 38 ust.4 Prawa Zamawiający informuje o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

Czytaj więcej...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych.

TRYB ZAMÓWIENIA: Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 144 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

Czytaj więcej...

Projekt OPEN to instrument finansowy w postaci nieoprocentowanych pożyczek na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Dnia 18 czerwca 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyła się Gala finałowa konkursu Warm up Your Business with ECO & PNT w ramach 33 Startup Mixera.

Do finału zakwalifikowało się 5 pomysłów, w tym 3 pomysły z Politechniki Śląskiej, Opolskiej i Lubelskiej, walczące o 10 tys. zł. oraz 2 pomysły w kategorii uczniów szkół średnich, które rywalizowały o 5 tys. zł.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy listę 5 pomysłów biznesowych zakwalifikowanych do gali finałowej konkursu ,,Warm up your business with ECO &PNT"

 

Czytaj więcej...

Dnia 18 czerwca 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu odbędzie się gala finałowa wieńcząca konkurs Warm Up Your Business With ECO & PNT. Podczas gali zaprezentuje się 5 drużyn, które powalczą o nagrodę główną: 10.000 zł dla najlepszego pomysłu z dziedziny energetyki wśród studentów, doktorantów, absolwentów i startupów oraz 5.000 zł dla uczniów szkół średnich i techników.

Czytaj więcej...

W dniach 11-12 czerwca 2018 r. odbędą się 2-dniowe warsztaty dla finalistów konkursu Warm Up Your Business With ECO & PNT. 

Poniedziałek 11.06.2018 r.

  • 9.00 – 13.00 Wystąpienia publiczne i sztuka prezentacji
  • 13.00 – 13.45 Lunch
  • 14.00 - 15.00 Komercjalizacja badań i prawo patentowe
Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy listę 10 pomysłów biznesowych zakwalifikowanych do II etapu konkursu ,,Warm up your business with ECO &PNT"

Czytaj więcej...

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY w Opolu oraz POLSKIE STOWARZYSZENIE KRAJOZNAWCÓW w Opolu zapraszają na inaugurację nowego cyklu spotkań pn.

PODRÓŻE W GŁĄB NAUKI

która odbędzie się w poniedziałek, 14 maja 2018 roku, o godz. 17:00 w siedzibie PNT w Opolu, przy ul. Technologicznej 2 (obok Centrum Wystawieniczo-Kongresowego i CH KAROLINKA)

Czytaj więcej...

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 26.04.2018r. na wykonanie zadania:   Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją "Budowy zaplecza wdrożeniowego i biurowego
z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw przedmiotowe zadanie powierza się firmie:

Czytaj więcej...

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją „Budowy zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: Dostawa oprogramowania inżynierskiego na potrzeby wdrożenia „prac B+R dotyczących sposobu efektywnego zasilania silnika spalinowego”

W załączeniu informacja o wyborze:

Czytaj więcej...

Zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty, w ramach realizowanego przez Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. z o. o.  projektu, objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Czytaj więcej...

Energetyka Cieplna Opolszczyzny i Park Naukowo Technologiczny w Opolu uruchamiają konkurs na najlepszy pomysł na biznes w dziedzinie energetyki.

 !!!Uwaga!!!

Na prośbę zainteresowanych przedłużamy termin składania pomysłów do

14.05.2018 r.

Czytaj więcej...