Wydłużenie terminu postępowania nr 598353-N-2018

W związku z ogłoszeniem nr 598353-N-2018 „Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych" Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o. o. w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 16.08.2018 r. sprostowania, Zamawiający informuje o zmianie terminu zakończenia postępowania.

Czytaj więcej...

Sprostowanie nr 2 ogłoszenia nr 598353-N-2018

W związku z ogłoszeniem nr 598353-N-2018 „Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych" Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o. o. informuje:

Na podstawie art. 38 ust.4 Prawa Zamawiający informuje o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z opublikowanym plikiem.

Czytaj więcej...

Sprostowanie ogłoszenia nr 598353-N-2018

W związku z ogłoszeniem nr 598353-N-2018 „Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych" Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o. o. informuje:

Na podstawie art. 38 ust.4 Prawa Zamawiający informuje o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

Czytaj więcej...

Przetarg: Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych.

TRYB ZAMÓWIENIA: Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 144 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

Czytaj więcej...

Fundusz OPEN – „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej”

Projekt OPEN to instrument finansowy w postaci nieoprocentowanych pożyczek na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Finał konkursu ,,Warm up your business with ECO & PNT"

Dnia 18 czerwca 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyła się Gala finałowa konkursu Warm up Your Business with ECO & PNT w ramach 33 Startup Mixera.

Do finału zakwalifikowało się 5 pomysłów, w tym 3 pomysły z Politechniki Śląskiej, Opolskiej i Lubelskiej, walczące o 10 tys. zł. oraz 2 pomysły w kategorii uczniów szkół średnich, które rywalizowały o 5 tys. zł.

Czytaj więcej...

Gala finałowa konkursu Warm Up Your Business

Dnia 18 czerwca 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu odbędzie się gala finałowa wieńcząca konkurs Warm Up Your Business With ECO & PNT. Podczas gali zaprezentuje się 5 drużyn, które powalczą o nagrodę główną: 10.000 zł dla najlepszego pomysłu z dziedziny energetyki wśród studentów, doktorantów, absolwentów i startupów oraz 5.000 zł dla uczniów szkół średnich i techników.

Czytaj więcej...

PODRÓŻE W GŁĄB NAUKI

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY w Opolu oraz POLSKIE STOWARZYSZENIE KRAJOZNAWCÓW w Opolu zapraszają na inaugurację nowego cyklu spotkań pn.

PODRÓŻE W GŁĄB NAUKI

która odbędzie się w poniedziałek, 14 maja 2018 roku, o godz. 17:00 w siedzibie PNT w Opolu, przy ul. Technologicznej 2 (obok Centrum Wystawieniczo-Kongresowego i CH KAROLINKA)

Czytaj więcej...

Zapytanie Ofertowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją „Budowy zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją „Budowy zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: Dostawa oprogramowania inżynierskiego na potrzeby wdrożenia „prac B+R dotyczących sposobu efektywnego zasilania silnika spalinowego”

W załączeniu informacja o wyborze:

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE: Zakup oprogramowania inżynierskiego

Zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty, w ramach realizowanego przez Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. z o. o.  projektu, objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Czytaj więcej...

Warm up your business with eco & pnt

Energetyka Cieplna Opolszczyzny i Park Naukowo Technologiczny w Opolu uruchamiają konkurs na najlepszy pomysł na biznes w dziedzinie energetyki.

 !!!Uwaga!!!

Na prośbę zainteresowanych przedłużamy termin składania pomysłów do

14.05.2018 r.

Czytaj więcej...

Tajwańska Misja Handlowa 2018

Wydarzenie jest organizowane przez Tajwańską Radę Rozwoju Handlu Zagranicznego - TAITRA oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Spotkania odbędą się 19 kwietnia w hotelu Mercure Warszawa Centrum, w godzinach 10-18. Polskie firmy zainteresowane spotkaniami mogą się rejestrować do 16 kwietnia. Udział jest bezpłatny.

 

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zapytania ofertowe nr 3/SIL/RPO/2018

dot. Zapytania ofertowe nr 3/SIL/RPO/2018 na realizację usługi - badanie urządzenia testowego w warunkach badań stanowiskowych na hamowni silnikowej do projektu „Prace B+R dotyczące sposobu efektywnego zasilania silnika spalinowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2014-2020 Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Czytaj więcej...

innoSHARE'18 on the road: Meetup Opole

23 marca w Opolu Fundacja Polska Innowacyjna, Instytut Autostrada Technologii i Innowacji oraz Fundacją Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej organizują spotkanie innoSHARE'18 on the road: Meetup Opole, które da Ci możliwość...

 

 

Czytaj więcej...

Zestawienie ofert: 3/PNT/2018

oznaczenie sprawy 3/PNT/2018

030078-2018

Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.:

Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw

 

 

Czytaj więcej...

USŁUGI ROZWOJOWE DLA MSP

Głównym celem projektu jest nabycie lub podniesienie do 31 października 2021 roku przez 5 643 osoby (K: 3 668 M: 1 975), które zamieszkują lub pracują w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki. We wniosku założono, że poprzez utworzenie systemu popytowego umożliwiającego uzyskanie przez MSP w okresie od 1.11.2017 roku do 31.10.2021...

Czytaj więcej...

VIII Śląskie Targi Budowlane już od piątku w domEXPO!

Wiosenna, VIII już edycja Śląskich Targów Budowlanych rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli. Tak jak zawsze impreza jest darmowa dla zwiedzających, na których czekać będzie nie tylko bogata oferta wyposażenia mebli i ogrodu, ale też liczne atrakcje, m.in. plac budowy dla dzieci, loteria z nagrodami i Strefa Antysmogowa.Na najbliższych Śląskich Targach Budowlanych obecnych będzie 80 wystawców, którzy zaprezentują m.in. bogatą ofertę mebli skrzyniowych...

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:

"Usługa  ochrony mienia z terenem należącym do Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Sp. z o.o., monitoring systemu alarmowego a także świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w obiektach Parku
Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych, oraz utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingu"

Czytaj więcej...

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Dotyczy: Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Prawa, informuje o zmianie terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert to 19.03.2018r . do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.30.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert na usługę ochrony mienia i świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości

Zapraszamy do składania ofert na usługę ochrony mienia z terenem należącym do Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu Sp. z o.o., monitoring systemu alarmowego a także świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w obiektach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych, oraz utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingu.

Czytaj więcej...

Konferencja Techniczna „Automatyzacja i bezpieczeństwo w zakładach produkcyjnych”

Poznaj innowacyjne rozwiązania z dziedziny automatyzacji i bezpieczeństwa służące optymalizacji procesów produkcyjnych!
21 lutego w Opolu odbędzie się Konferencja Techniczna „Automatyzacja i bezpieczeństwo w zakładach produkcyjnych” łącząca merytoryczną wiedzę niezależnych ekspertów z praktycznymi przykładami z zakresu sprawnego zarządzania produkcją. To jednodniowe wydarzenie uzupełnione warsztatami, umożliwi przedstawicielom zakładów produkcyjnych zapoznanie się i przetestowanie najnowszych produktów oraz rozwiązań im dedykowanym.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/SIL/RPO/2018 na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem prac badawczo - rozwojowych

w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Oś Priorytetowa 1 Innowacje
w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach; Poddziałanie Cel tematyczny: Wzmacnianie badań naukowych rozwoju technologicznego i innowacji; Priorytet inwestycyjny: 1b

Czytaj więcej...